Posts

Showing posts from April, 2011

Tentang Bunyi

Image
i. Pengenalan Kepada Format Fail BunyiFail Bunyi merupakan sebuah fail yang di buka untuk menyimpan bunyi mengikut format tertentu. Fail tersebut merupakan sebuah dokumen eletronik yang dihasilkan menggunakan aplikasi atau perisian komputer. Ianya boleh di simpan, di edit, di manipulasi, di mainkansemula atau di gubah mengikut kepentingannya.Format fail tersebut juga berbeza mengikut aplikasi yang digunakan . Fail-fail itu juga boleh di emel, di bakar kedalam cakera mampat dan di muat naikkan kedalam internet.Terdapat pelbagai format fail bunyi dan penggunaannya bergantung kepada kepentingan pengguna. Misalnya fail yang hendak dimuat naik kedalam laman web perlulah dimampatkan terlebih dahulu.ii. Format Fail Tidak TermampatFormat ini sesuai untuk semua jenis komputer selagi ruangan storan masih mencukupiatau ianya tersimpan didalam peranti media sepert i DVD-ROM,CD-ROMdan sebagainya.Format ini memerlukan ruangan storan yang lebih untuk menyimpan serta memainkan bunyinyaDiantara fail b…

Need Design? Contact Us NOW!

Need Design? Contact Us NOW!