Bomoh

x
Jangan ada benci. Kita semua bersaudara.Kita hanyalah hamba tiada daya dan upaya.
 Kita semua serupa dijadikan dari tanah, mati pun dimasukkan dalam tanah. Hanya amalan membezakan kita. 

"Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya segala kerajaan, dan Dia (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa)."  
"Yang menciptakan mati dan hidup, supaya Dia (Allah) menguji kamu, siapa antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Ghafur (Maha Pengampun). "
Surah Al Mulk ayat 1 dan 2
Post a Comment

Need Design? Contact Us NOW!

Need Design? Contact Us NOW!

Popular posts from this blog

Clip Art: Kategori Sukan