APA ITU WEB KOMIK?Part 3: Kategori / Gaya Web Komik


Berdasarkan dari pemantaun yang telah dibuat dengan melayari beberapa web komik yang berlainan medium dan bentuknya pengkaji mendapati web komik ini boleh dikategorikan seperti berikut:-
1. Komik Konvensional
Komik ini merupakan komik biasa iaitu komik strip dan komik ‘loose ‘satu muka samada yang dilukis secara tradisi dan diimbas kedalam komputer atau yang dilukis menggunakan pen tablet atau tetikus menggunakan perisian seperti Ms-Paint, Photoshop, Illustrator dan sebagainya dan di muat naik untuk dipaparkan buat tatapan audien pada laman web atau blog . Komik ini hanya menggunakan laman web atau blog untuk tujuan paparan dan tidak menyediakan elemen multimedia sebagai tambahan.
clip_image002[7]
Rajah 1 Komik Konvensional dipaparkan dalam Blog
Dipetik dari
http://ijoikatun.blogspot.com/search/label/Hikayat%20Pendekar%20vs%20Samurai
2. Komik Interaktif
Komik ini menggunakan kaedah interaktif yang dihasilkan melalui perisian Flash. Ia dipaparkan di web menggunakan format flash. Didalam komik ini audien perlu meng’klik’ pada panel tertentu untuk membaca dialog. Disamping belon dialog ,terdapat juga animasi ringkas pada karakter atau objek tertentu.

image

Rajah 2.Komik Interaktif
Nota:
1. Belon teks dipaparkan pada panel tersebut setelah penunjuk di lalukan
2. Karekter keluar secara animasi pada panel tersebut setelah penunjuk di lalukan
Dipetik dari http://www.adifitri.com/comix/sabariah_web.html
 
3.Komik Navigasi
Komik ini menggunakan kaedah navigasi. Didalam komik ini audien perlu meng’klik’pada panel tertentu sebagai pilihan untuk meneruskan pembacaan. Setiap pilihan akan membawa kepada plot serta penyudah yang berlainan.
 
image
Rajah 3 Komik Navigasi
Nota:
1. Apabila audien mengklik pada panel tersebut akan membawa kepada panel seterusnya
2. Terdapat dua pilihan yang akan membawa audiens ke plot yang berlainan.
Dipetik dari http://www.sito.org/cgi-bin/ifreak/display?cay001
4.Novel Grafik Digital .
Komik ini menggunakan kaedah video animasi yang memerlukan audiens memuat turunnya dari laman video you tube . Didalam komik ini audien perlu meng’klik’ pada butang ‘play’ untuk memainkan video tersebut. Disamping belon dialog ,terdapat juga animasi pada karakter atau objek tertentu serta mengunakan kesan bunyi dan audio bagi menghidupkan penyampaian ceritanya. Namun begitu pengkaji merasakan kaedah ini sudah menghampiri video animasi atau animatik cuma penggunaan belon dialog yang membezakan.
clip_image016[7]
clip_image018[7]
Rajah 4.Novel Grafik Digital
Dipetik dari http://www.youtube.com/watch?v=V1uYTp0--zE
 
5. Komik Browser
Komik yang menggunakan kaedah browser seperti ‘flash plug-in’ dimana audiens diberi pilihan untuk bernavigasi ke muka surat seterusnya atau sebelumnya. Komik ini juga dilengkapi dengan kanta pembesar jika audiens mahu membesarkan imej komik ersebut. Disamping itu terdapat juga kesan bunyi serta lagu atau bunyi latarbelakangmengiringi komik tersebut semasa dipaparkan.
image
image
Rajah 5 Komik Browser
Nota:
1. Audiens perlu mengklik pada butang berikutnya (next) untuk ke mukasurat berikutnya atau butang sebelum (previous) untuk ke mukasurat sebelumnya
2. Audiens juga diberi butang tambahan untuk membesar atau mengecilkan (zoom in
/zoom out) panel komik
Dipetik dari : http://starwars.com/clonewars/comic/index.html
 
6. Komik skrol kebawah
Audien perlu skrol ke bawah untuk terus membaca komik dari mula hingga akhir mengikut sekuen.
 
image
Rajah 6. Komik Skrol Ke Bawah
Nota:
1. Audien perlu mengklik pada butang skrol kebawah untuk membaca panel komik berikutnya
Dipetik dari http://ijoikatun.blogspot.com/2010/09/cerekatun-kerana-karipap_30.html
 
7. Komik Skrol Ke Kanan
Audien perlu skrol kekanan untuk terus membaca komik dari mula hingga akhir mengikut sekuen
 
image
 
Rajah 7 Komik Skrol Ke Kanan
Nota :
1. Plot di susun dalam bentuk nombor dimana audiens perlu mengklik pada nombor tersebut secara turutan untuk membaca komik.
2. Paparan Komik mengikut turutan plot
3. Perjalanan plot yang disusun oleh pengkarya iaitu dari kiri ke kanan. Dipetik dari http://www.demian5.com/index-e.php

Bersambung Part 4: Medium Penghasilan  Web Komik
Sebelumnya
Part 1:http://ijoikatun.blogspot.com/2012/06/apa-itu-web-komik-part-1pengenalan.html
Part 2:http://ijoikatun.blogspot.com/2012/06/apa-itu-web-komik-part-2peringkat-web.html

Comments

Need Design? Contact Us NOW!

Need Design? Contact Us NOW!

Popular posts from this blog